Ocjenjivanje i provjere znanja

Učenici jednog razreda ne smiju pisati više od jednog testa dnevno, niti više od tri tjedno. Usmene provjere znanja provode se na svakom satu bez najave