Nastava u kući i bolnici

Ako vaše dijete zbog kronične bolesti ili oporavka kod kuće ne polazi nastavu, škola će organizirati nastavu u vašem domu. Za učenike koji se nalaze na duljem bolničkom liječenju organizirana je redovita nastava u bolnicama