Upis u dječji vrtić

Zahtjev za upis djeteta podnosite tijekom svibnja, kada vrtići objavljuju plan upisa za sljedeću godinu. Dijete prijavljujete u vrtić najbliži mjestu vašeg stanovanja

Zahtjev za upis djeteta podnosite tijekom svibnja kada vrtići objavljuju plan upisa za sljedeću pedagošku godinu (od 1. rujna do 31. kolovoza 2006. godine). Svoje dijete prijavljujete u vrtić koji je najbliži mjestu vašeg stanovanja, a uz prijavu trebate priložiti:

izvod iz matice rođenih ili rodni list djeteta
potvrdu o mjestu prebivališta
potvrdu o radnom statusu roditelja
zahtjev za upis i popunjen upitnik koji se dobiva u svakom vrtiću.
Popis svih potrebnih obrazaca i dokumenata s uputama gdje ih pribaviti izvješen je i na vratima vrtića tijekom upisnog razdoblja.

Pravo na žalbu

Rezultati upisa objavljuju se najkasnije do kraja lipnja, a pravo na žalbu imate u roku od 15 dana od objave rezultata. Žalbu upućujete upravnom vijeću vrtića. Ugovor o ostvarivanju programa sklopit ćete u kolovozu, a najkasnije 1. rujna. Za djecu s posebnim potrebama ugovori se sklapaju na određeno vrijeme, najčešće do tri mjeseca zbog uključivanja u odgovarajući program.

Prednost pri upisu

Prednost pri upisu u redoviti program imaju djeca:

žrtava i invalida Domovinskog rata
zaposlenih roditelja i samohranih roditelja
iz udomiteljskih obitelji
bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi
iz obitelji s troje ili više djece
koja žive u teškim prilikama
s poteškoćama u razvoju ako ih se može integrirati u redoviti program
koja za godinu dana kreću u školu
roditelja koji primaju dječji doplatak.
Upis tijekom godine

Dijete u vrtić možete upisati tijekom cijele godine ako u vrtiću ima slobodnih mjesta. Prijavu za upis u tom slučaju podnosite na isti način, a o mogućnosti prijma vašeg djeteta upravno vijeće vrtića obvezno vas je izvijestiti u roku od 15 dana. Na odluku vijeća imate pravo žalbe.

Cijena vrtića

Puna cijena smještaja djeteta u redovite programe vrtića kreće se od 1100 do 1800 kuna mjesečno, ovisno o tome je li vrtić “državni” ili privatni. Za dijete s teškoćama u razvoju taj iznos može dosegnuti i 5000 kuna. Kao roditelj plaćate 40 posto ekonomske cijene, što znači da u većini gradova i općina ta participacija ne premašuje 500 kuna.