Smještaj učenika u učenički dom

Polazite li srednju školu izvan mjesta prebivališta, možete za vrijeme školovanja stanovati u učeničkom domu i koristiti subvencionirani smještaj i prehranu