Promjena škole

Dijete u pravilu upisujete u najbližu osnovnu školu, ali ga – uz odobrenje ravnatelja – možete upisati ili prebaciti u drugu školu