Program predškole

Program predškole pomaže vašem djetetu da razvije vještine potrebne za školu, stvori radne navike i socijalizira se u skupini vršnjaka

Ako vaše dijete do šeste godine nije sustavno pohađalo vrtić, godinu dana prije polaska u školu upišite ga u program predškole. Program predškole nije obvezan, ali će biti od velike pomoći vašem djetetu jer će ga pripremiti za školu i ispunjavanje školskih obveza.

Stjecanje vještina

Tijekom predviđenog programa vaše će dijete usvojiti osnovne pojmove o vremenskim i prostornim odnosima, razviti predčitalačke  vještine, stvoriti radne navike i socijalizirati se u odgojnoj skupini. Sve se to postiže kroz druženje i igru uz korištenje suvremenih didaktičkih pomagala.

U slučaju da je vaše dijete već u vrtiću, spomenuta će znanja i vještine steći i razvijati tijekom redovitih aktivnosti i programa.

Prijava i trajanje programa

Dijete za predškolu prijavljujete u tajništvu najbližeg dječjeg vrtića ili osnovne škole tijekom kolovoza i rujna. 

Program se može ustrojiti tako da obuhvaća od 250 do 500 sati godišnje. U pravilu počinje 1. listopada tekuće godine, a traje do 1. lipnja iduće godine. U nekim sredinama (otoci, brdska područja) program predškole se provodi u razdobljima od tri ili pet mjeseci, ovisno kako odredi stručno tijelo predškolske ustanove i njezin osnivač, odnosno grad ili općina.

Financiranje

Program predškole sufinancira se sredstvima iz državnog proračuna. Cijena programa zbog različitog broja sati nije ista u svim gradovima i općinama, a oni se dalje razlikuju i po načinu financiranja. Tako Grad Zagreb, kao i neki drugi veći gradovi i općine, u cijelosti financiraju program predškole, što znači da su roditelji oslobođeni plaćanja.

No,  većina gradova i općina traži i sudjelovanje roditelja u troškovima programa predškole, pa konkretnu informaciju o cijeni potražite u tajništvu vrtića ili osnovne škole.