Prehrana i prijevoz učenika

Prijevoz se u pravilu organizira za učenike nižih razreda koji žive najmanje tri kilometra od škole i za učenike od petog do osmog koji su udaljeni više od pet kilometara, dok se mogućnosti prehrane razlikuju od škole do škole